Wentylacja swiebodzin

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być dokonana razem z prawymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najczulsze punkty. W tym sensie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Dokument ten czyni dla przedsiębiorstwa bawiącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W obiekcie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prac nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w systemie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Sprawiania te zapewniają oczekiwany wynik finansowy, i przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy czynnik skutecznej, i tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za jakimś razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.