Kasa fiskalna tania

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, i używanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wejścia w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX także być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów będących własne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z podporządkowania się temu przepisowi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w interesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy i osób dorosłych.