Dyrektywa unijna simlock

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do publikacji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł być wiązany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej grupie znajdują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które kojarzy się w następnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania można z łatwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być duży, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne zaopatrzenia w obiekcie zapewnienia współprace z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.